phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 751  легла за активно лечение към 31 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 588; незаетите легла за активно лечение са 28 163.

Считано от 10 май 2022 г., информация за заети легла от пациенти с COVID-19 може да се намери от Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.