phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с редица публикации, в които се твърди, че журналистите срещат сериозни затруднения в достъпа до информация от здравните институции, както и че тя не е достатъчно прозрачна, управителят на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Петко Салчев, кани всички журналисти, които отразяват дейността в здравната система, на работна среща (не пресконференция),  на 19 август (петък)  2022 г.

Срещата ще се проведе от 10 до 12 часа в заседателната зала на Централното управление на НЗОК, ул. Кричим № 1, ет. 4.

На работната среща ще бъде дискутирано взаимодействието и обмяната на информация между НЗОК и репортерите, които отразяват нейната работа.

Управителят на НЗОК кани всички журналисти, които имат интерес към темата, да присъстват на работната среща.