phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински изделия и храни“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“, е публикувана Покана към производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, за участие в процедурата по определяне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клиничните пътеки.

С пълния текст на документа може да се запознаете тук.