phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 962  легла за активно лечение към 21 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 397; незаетите легла за активно лечение са 28 565.

Считано от 10 май 2022 г., информация за заети легла от пациенти с COVID-19 може да се намери от Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.