phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 962  легла за активно лечение към 21 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 397; незаетите легла за активно лечение са 28 565.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински издели, храни и помощни средства“, подлинк „Лекарства“, „Софтуер аптеки“ е публикуван нов актуализационен файл „Връзка лекарство-МКБ-възраст“ – Drugs-MKB-age, в сила от 25.08.2022 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 49 006 легла за активно лечение към 21 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 031; незаетите легла за активно лечение са 28 974.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински изделия и храни“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“, е публикувана Покана към производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, за участие в процедурата по определяне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клиничните пътеки.


Във връзка с редица публикации, в които се твърди, че журналистите срещат сериозни затруднения в достъпа до информация от здравните институции, както и че тя не е достатъчно прозрачна, управителят на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Петко Салчев, кани всички журналисти, които отразяват дейността в здравната система, на работна среща (не пресконференция), на 19 август (петък) 2022 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 730 легла за активно лечение към 14 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 332; незаетите легла за активно лечение са 29 398.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 730 легла за активно лечение към 07 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 562; незаетите легла за активно лечение са 29 168.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 751 легла за активно лечение към 31 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 588; незаетите легла за активно лечение са 28 163.