phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 528 легла за активно лечение към 24 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 454; незаетите легла за активно лечение са 28 074.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 751 легла за активно лечение към 17 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 316; незаетите легла за активно лечение са 28 435.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“, е публикуван списък с обобщена информация за търговците, сключили договори с 28-те районни здравноосигурителни каси (РЗОК), за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 770 легла за активно лечение към 10 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 697; незаетите легла за активно лечение са 28 073.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 770 легла за активно лечение към 03 юли 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 110; незаетите легла за активно лечение са 27 660.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 744 легла за активно лечение към 26 юни 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 823; незаетите легла за активно лечение са 26 921.


Днес, 27 юни 2022 г., в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя пресконференция по повод преминаване на процеса по договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), както и техните ремонти от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към НЗОК от 1 юли т.г. Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, очерта бизнеспроцесите, които ще осигурят безпрепятственото функциониране на системата и посочи основните стъпки в подготовката на институцията за осъществяване на новата функция.


Както беше съобщено, от 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности за хората с увреждания. Касата предостави и подробна информация за стъпките, които трябва да направят хората с увреждания, за да получават необходимите им пособия в общия случай.


От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.