phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с писмо от Българския лекарски съюз (БЛС) с изх. № 3 от 05.01.2022 г. , Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявява, че е изплатила всички средства на договорните си партньори от ПИМП и СИМП, с изключение на договорните партньори на РЗОК - Добрич.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 152 легла за активно лечение към 02 януари 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 14 205; от пациенти с COVID-19 са заети 4173, незаетите легла за активно лечение са 33 947.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 31.12.2021 г.:


Министерският съвет стартира шест-месечна програма, която има за цел да насърчи българските пенсионери и гражданите в пенсионна възраст да се ваксинират срещу COVID-19, тъй като хората във възрастовата група над 65 години са най-застрашени от тежко протичане на заболяването.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 152 легла за активно лечение към 26 декември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 14 686; от пациенти с COVID-19 са заети 3 575, незаетите легла за активно лечение са 33 466.


І. През 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) потвърди средства за заплащане в национален мащаб в общ размер на 3 989 млн. лв. за изпълнителите на медицинска и дентална помощ, както следва:


С оглед усложнената епидемична обстановка в страната и съвпадането на двете имунизационни кампания – срещу COVID -19 и срещу сезонен грип, което води до отлагане на прилагането на грипни ваксини и невъзможност за прилагане ваксинопрофилактика за целевата група – лица, навършили 65 - годишна възраст, в срока, заложен в Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. – до 31 декември за всяка година от действието на Националната програма, срокът за извършване на имунизации се удължава до 31 януари 2022 г.


« Назад Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 23 декември 2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 152 легла за активно лечение към 19 декември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 503; от пациенти с COVID-19 са заети 4629; незаетите легла за активно лечение са 26 649.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 16.12.2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският фармацевтичен съюз (БФС) подписаха „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, заедно с приложенията към тях, както и „Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ (Договора).


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 098 легла за активно лечение към 12 декември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 092; от пациенти с COVID-19 са заети 5 286; незаетите легла за активно лечение са 25 006.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 10 декември 2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 100 легла за активно лечение към 05 декември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 135; от пациенти с COVID-19 са заети 5959; незаетите легла за активно лечение са 24 965.