phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Приложение 9 - Клинични пътеки

« Назад
 1. Оперативно лечение при туморни процеси на устните и устната кухина (.doc file)
 2. Пакет конвенционална и лазер - микроларингохирургия на тумори на ларинкса(.doc file)
  2.2.Oперативно лечение на карцином на ларинкса: стадии Т1-4 N0-3 M0, включително с шийни метастази (.doc file)
 3. Oперативно лечение при онкологични и неонкологични заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези (.doc file)
 4. Оперативно лечение на тумори и неонкологични болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена (.doc file)
 5. Oперативно лечение при новообразувания на слюнчените жлези (.doc file)
 6. Оперативно лечение при онкологични заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума (.doc file)
 7. Oперативно лечение при онкологични заболявания на тънки и дебели черва в стадии Т1-4 N 0 M 0 (.doc file)
 8. Палиативни хирургични интервенции при онкологични заболявания на тънки и дебели черва: в стадии Т1-4 N1-3 M 0-1 (.doc file)
 9. Oперативно лечение при онкологични заболявания на хепатобилиарната система и панкреаса (.doc file)
 10. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата в T1-4 N 0-2 M0 стадии (.doc file)
 11. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия или биопсия (.doc file)
 12. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3 N 0-2 M 0-1 (.doc file)
 13. Радикална цистектомия. Радикална простатектомия. Радикална цистопростатектомия (.doc file)
 14. Оперативно лечение и трансуретрална хирургия при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза (.doc file)
 15. Оперативно лечение при онкологично заболяване на: маточната шийка в І-ІІа клиничен стадий, маточното тяло до ІІІ –ти клиничен стадий по клинико-анатомичната класификация и яйчниците до ІІІ клиничен стадий включително (.doc file)
 16. Предоперативно лъчелечение при онкологични заболявания (.doc file)
 17. Следоперативно лъчелечение при онкологични заболявания (.doc file)
 18. Дефинитивно лъчелечение при онкологични заболявания (.doc file)
 19. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на ЕКстракорпорално кръвообръщение. минимално инвазивни сърдечни операции (.doc file)
 20. Хирургично лечение при вродени сърдечни малформации без екстракорпорално кръвообръщение (.doc file)
 21. Съдово реконструктивни операции при хронична артериална недостатъчност: аорто – илио – феморален сегмент (.doc file)
 22. Съдово реконструктивни операции при хронична артериална недостатъчност: феморо - поплитеален сегмент (.doc file)
 23. Съдово реконструктивни операции при оклузивни заболявания на артерия каротис (.doc file)
 24. Краниотомии, непредизвикани от травма (.doc file)
 25. Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции (.doc file)
 26. Хирургично лечение при флегмон на пода на устата (.doc file)
 27. Хирургично лечение на вродени малформации при устните и небцето (.doc file)
 28. Лечение при фрактури на долна челюст (.doc file)
 29. Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците (.doc file)
 30. Хирургично лечение при вродени аномалии на хранопровода, стомаха, дуоденума и хепатобилиарната система (.doc file)
 31. Оперативни интервенции при язвена болест (.doc file)
 32. Оперативни интервенции върху черен дроб и панкреас при паразитарни и непаразитарни кисти. Остър панкреатит (.doc file)
 33. Хирургично лечение при вродени аномалии на тънки и дебели черва (.doc file)
 34. Оперативни интервенции върху тънки и дебели черва при чревна непроходимост при неонкологични заболявания (.doc file)
 35. Хирургични интервенции в областта на ануса и интервенция за затваряне на стомаха (.doc file)
 36. Хирургични интервенции в областта на перианалното пространство (.doc file)
 37. Апендектомия (.doc file)
 38. Оперативни интервенции при херния (.doc file)
 39. Холецистектомия: лапароскопска или конвенционална (.doc file)
 40. Спленектомия (.doc file)
 41. Бъбречно-каменна болест: уретеролитиаза (.doc file)
 42. Оперативни интервенции върху матката (тотална екстирпация със или без придатъци) без предварителни данни за онкологично заболяване (.doc file)
 43. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдови реконструктивни операции (.doc file)
 44. Оперативно лечение при вродени заболявания на тазобедрената става (.doc file)
 45. Оперативно лечение при фрактури на бедрената кост (.doc file)
 46. Хирургично лечение при глухота (.doc file)
 47. Хирургично лечение на катаракта (.doc file)
 48. Хирургично лечение при глаукома (.doc file)
 49. Хирургично лечение при необширни изгаряния - под 20%, с хирургична обработка на рана или друга хирургична интервенция (.doc file)
 50. Хирургично лечение при обширни изгаряния - над 20% с хирургични интервенции (.doc file)
 51. Изкуствен аборт по медицински показания и евакуация на маточното съдържание при спонтанен неусложнен аборт (.doc file)
 52. Раждане, независимо от метода на родоразрешение (.doc file)
 53. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (.doc file)
 54. Ендоскопски терапевтични процедури при заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума, тънки и дебели черва (.doc file)
 55. Ендоскопски терапевтични процедури при заболявания на хепато-билиарната система (.doc file)
 56. Артроскопия на колянна става (.doc file)
 57. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром: микробиологично доказани (.doc file)
 58. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги (.doc file)
 59. Остри вирусни и бактериални менингити и менинго-енцефалити (.doc file)
 60. Остър вирусен хепатит (.doc file)
 61. Бронхопневмония и бронхиолити при лица до 18-годишна възраст (.doc file)
 62. Хронична обструктивна белодробна болест (.doc file)
 63. Бронхопневмония: усложнени форми при лица над 18-годишна възраст (.doc file)
 64. Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп (.doc file)
 65. Хронична сърдечна недостатъчност (.doc file)
 66. нестабилна форма на Ангина пекторис (.doc file)
 67. Остър инфаркт на миокарда (.doc file)
 68. Исхемичен мозъчен инсулт и консервативно лечение при интракраниален кръвоизлив (.doc file)
 69. Полирадикулоневрити (.doc file)
 70. Остър и обострен хроничен пиелонефрит, Гломерулонефрит (.doc file)
 71. Чернодробна цироза - Декомпенсиран стадий (.doc file)
 72. Декомпресиран захарен диабет (.doc file)
 73. Лимфоми. Левкози (.doc file)
 74. Ревматоиден артрит (.doc file)
 75. Хроничен хепатит при лица до 18 годишна възраст (.doc file)
 76. Глухота - диагностика и консервативно лечение (.doc file)
 77. Пемфигус (.doc file)
 78. Прееклампсия и еклампсия (.doc file)
 79. Физиотерапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда (.doc file)
 80. Физиотерапия и рехабилитация след мозъчен инсулт (.doc file)
 81. Палиативни грижи при терминално онкологично болни (.doc file)

Образци на общи документи към клинични пътеки (.doc file)

Образци на общи документи към клинични пътеки (само към хирургични пътеки) (.doc file)

Инструкция за попълване на документи към клинични пътеки (.doc file)