phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 09. октомври 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  22 254; незаетите легла за активно лечение са 26 422.
Считано от 10 май 2022 г., информация за заети легла от пациенти с COVID-19 може да се намери от Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.
 
Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук.