phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Благоевград през 2020 година
Дата: 17.03.2020 (13,75KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Бургас през 2022 година
Дата: 14.03.2022 (27,62KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Варна през 2017 година
Дата: 11.10.2017 (46,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Велико Търново през 2018 година
Дата: 28.02.2018 (60,00KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Враца през 2017 година
Дата: 30.03.2017 (49,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Габрово през 2018 година
Дата: 09.01.2018 (33,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Добрич през 2017 година
Дата: 03.05.2017 (30,00KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Кърджали през 2021 година
Дата: 17.09.2021 (9,85KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Кюстендил през 2021 година
Дата: 16.08.2021 (9,88KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Монтана през 2017 година
Дата: 12.04.2017 (46,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Пазарджик през 2020 година
Дата: 11.05.2020 (44,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Перник през 2020 година
Дата: 05.03.2020 (35,50KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Плевен през 2018 година
Дата: 29.01.2018 (13,41KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Пловдив през 2017 година
Дата: 10.04.2017 (60,00KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Разград през 2017 година
Дата: 02.05.2017 (26,50KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Русе през 2017 година
Дата: 18.05.2017 (39,00KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Силистра през 2017 година
Дата: 08.06.2017 (36,00KB)


xls Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Сливен през 2019 година
Дата: 05.12.2019 (49,00KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на РЗОК Смолян през 2020 година
Дата: 24.03.2020 (11,51KB)


xlsx Списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на СЗОК през 2021 година
Дата: 14.05.2021 (19,82KB)