phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец ноември 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (38,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец ноември 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (119,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец октомври 2022 г.
Дата: 03.10.2022 (38,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец октомври 2022 г.
Дата: 03.10.2022 (119,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец септември 2022 г.
Дата: 24.08.2022 (38,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец септември 2022 г.
Дата: 24.08.2022 (119,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец август 2022 г.
Дата: 22.07.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец август 2022 г.
Дата: 22.07.2022 (119,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК
Дата: 29.06.2022 (47,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юли 2022 г.
Дата: 27.06.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец юли 2022 г.
Дата: 27.06.2022 (79,50KB)


doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Варна
Дата: 20.06.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец юни 2022 г.
Дата: 26.05.2022 (119,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юни 2022 г.
Дата: 26.05.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (119,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец април 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (119,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец април 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (37,50KB)