phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Враца
Дата: 20.06.2022 (267,99KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (80,89KB)


xls График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 22.12.2021 (35,00KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (76,43KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 16.04.2019 (35,50KB)


pdf Заповед на директора на РЗОК Враца относно търг за вендинг автомат - 27.05.2015
Дата: 27.05.2015 (66,19KB)


Заповед на директора на РЗОК Враца относно търг за вендинг автомат
Дата: 31.03.2015 (69,62KB)


rar Търг за вендинг автомат РЗОК-Враца
Дата: 18.02.2015 (70,00KB)


xls График за отчитане
Дата: 16.02.2015 (244,50KB)


xlsx График за отчитане дейността по договорите с РЗОК Враца от изпълнители на Болнична помощ за 2014г.
Дата: 08.05.2014 (12,42KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 08.11.2012 (513,32KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (55,00KB)