phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и другите държави-членки на ЕС, страните от ЕИП и Конфедерация Швейцария, в частност с Австрия – по компетенциите на НЗОК в EESSI
Дата: 16.02.2021 (710,60KB)


pdf Практически аспекти и въпроси, свързани с регистрацията на българските граждани в здравноосигурителната система на Република Австрия
Дата: 16.02.2021 (262,63KB)


pdf Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени европейски граждани, за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария
Дата: 16.02.2021 (696,82KB)


pdf Механизъм за свързване на Европа (CEF): Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС" - със съдържание „Резюме на проекта".
Дата: 13.12.2019 (261,28KB)


pdf Проект на принципи за формиране на прогнозни обеми и дейности на лечебни заведения за болнична помощ 2013
Дата: 19.10.2012 (847,70KB)


zip Проект на принципи за формиране на прогнозни обеми и дейности на лечебни заведения за болнична помощ 2013 г.
Дата: 07.08.2012 (993,84KB)