phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Национален рамков договор 2000
Дата: 01.02.2010 (300,50KB)


doc Приложение 2 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор с общопрактикуващ лекар и стоматолог от първичната извънболнична помощ
Дата: 29.01.2010 (185,50KB)


doc Приложение 4 - Списък на заболяванията, освобождаващи здравноосигурените лица от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 2 от ззо
Дата: 29.01.2010 (46,50KB)


doc Приложение 5 - Позитивен лекарствен списък
Дата: 29.01.2010 (118,50KB)


doc Приложение 6 - Тарифи за обем и цени на стоматологична помощ
Дата: 29.01.2010 (39,50KB)


doc Приложение 7 - Документи и документооборот
Дата: 29.01.2010 (96,00KB)


doc Приложение 8 - Правила за добра медицинска и стоматологична практика
Дата: 29.01.2010 (47,50KB)


doc Приложение 9 - Методични указания за извършване на медицински контрол от лекари-контрольори в рзок по изпълнение на договорите от изпълнителите на извънболнична помощ
Дата: 29.01.2010 (50,50KB)


doc Прилжение 10 - Методични указания за извършване на контрол от финансовите инспектори в РЗОК по изпълнение на договорите от изпълнителите на извънболнична помощ
Дата: 29.01.2010 (38,00KB)


doc Приложение 11 - Правила за работата на лечебните заведения за първична медицинска помощ във връзка с имунопрофилактиката
Дата: 29.01.2010 (33,00KB)