phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Национален рамков договор 2001
Дата: 01.02.2010 (465,00KB)


zip Национален рамков договор 2001 - дял III "Болнична помощ"
Дата: 01.02.2010 (34,85KB)


pdf Приложение 1 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор с общопрактикуващ лекар от първичната извънболнична помощ
Дата: 29.01.2010 (164,11KB)


pdf Приложение 2 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор със специалист от извънболничната медицинска помощ
Дата: 29.01.2010 (909,01KB)


pdf Приложение 3 - Пакети медико - диагностични изследвания и списък високоспециализирани медико - диагностични изследвания, за които НЗОК сключва договор
Дата: 29.01.2010 (120,54KB)


pdf Приложение 4 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор за специализирана медицинска помощ, свързана със специални условия - оборудване, апаратура и квалификация на изпълнителите
Дата: 29.01.2010 (258,69KB)


pdf Приложение 5 - Списък на заболяванията, освобождаващи здравноосигурените лица от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал.2, от ЗЗО
Дата: 29.01.2010 (158,60KB)


pdf Приложение 6 - Списък на заболявания и лекарства
Дата: 29.01.2010 (855,45KB)


pdf Приложение 7 - Списък със заболявания, за които е необходимо продължаващо наблюдение напациенти от изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ(СИМП)
Дата: 29.01.2010 (114,32KB)


pdf Приложение 8 - Първични медицински документи
Дата: 29.01.2010 (300,41KB)


pdf Приложение 9 - Килинични насоки за диагностика и лечение на заболявания, приети с консенсус
Дата: 29.01.2010 (466,29KB)


pdf Приложение 10 - Общи програми за управление на здравни приоритети
Дата: 29.01.2010 (219,57KB)


pdf Приложение 11 - Специализирани програми по управление на здравни приоритети
Дата: 29.01.2010 (678,61KB)


pdf Приложение 12 - Финансови отчетни документи
Дата: 29.01.2010 (371,26KB)


pdf Приложение 13 - Списък на населени места, ентър на практики с неблагоприятни условия за работа
Дата: 29.01.2010 (220,97KB)


pdf Приложение 14 - Отчет "Регистрирани заболявания от общопрактикуващия лекар"
Дата: 29.01.2010 (463,32KB)


pdf Приложение 15 - Правила за извършване на медицински контрол от лекари – контрольори в РЗОК по изпълнение на договорите от изпълнителите на извънболнична медицинска или стоматологична помощ
Дата: 29.01.2010 (99,80KB)


pdf Приложение 16 - Правила за извършване на финансов контрол от финасовите инспектори в РЗОК по изпълнение на договорите от изпълнителите на извънболнична помощ и аптеки
Дата: 29.01.2010 (94,34KB)


pdf Приложение 17 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор с изпълнителите на стоматологична помощ
Дата: 29.01.2010 (79,86KB)


pdf Приложение 18 - Програми и пакети за стоматологична помощ
Дата: 29.01.2010 (72,41KB)