phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc От 1 октомври НЗОК увеличава цените на всички видове медицински и дентални дейности
Дата: 02.02.2010 (932,00KB)


doc Наредба № 6 /19.06.2008 година за реда за заплащане на сумите по чл.37 ал.5 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (480,50KB)


zip Действащи през 2008 г. разпоредби на рамков договор и други условия
Дата: 02.02.2010 (101,78KB)


doc Нови моменти през 2008 г.
Дата: 02.02.2010 (52,50KB)


doc Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (42,00KB)


doc Декларация за информираност и съгласие на ЗЗОЛ по отношение източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване
Дата: 02.02.2010 (47,00KB)


zip Заявления за сключване на договори
Дата: 02.02.2010 (33,76KB)


zip Типови договори за оказване на медицинска/дентална помощ през 2008 година
Дата: 02.02.2010 (226,59KB)


zip Договор за авансово договаряне и деклaрация към него
Дата: 02.02.2010 (125,16KB)


zip Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани от НЗОК НЗОК на изпълнители на ПИМП)
Дата: 02.02.2010 (130,25KB)


doc Писмо до д-р Кехайов – председател на БЛС, във връзка с преговорите по национален рамков договор 2008 – 27.11.2007г.
Дата: 02.02.2010 (465,50KB)


doc Писмо до д-р Кехайов – председател на БЛС, във връзка с преговорите по национален рамков договор 2008 – 14.11.2007г.
Дата: 02.02.2010 (486,50KB)


doc Писмо до д-р Кехайов – председател на БЛС, във връзка с преговорите по национален рамков договор 2008 – 31.10.2007г.
Дата: 02.02.2010 (334,00KB)

doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 02.02.2010 (24,50KB)


zip Приложение 4 – Първични медицински документи
Дата: 02.02.2010 (279,31KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 02.02.2010 (303,14KB)


doc Приложение 5 – Финансови документи – Допълнение, свързано с Наредба № 6/19.06.2008 година за реда за заплащане на сумите по чл.37 ал.5 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (253,50KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи – Допълнение, свързано с решение № РД-УС-04-130 от 15.09.2008 г. - в сила от 01.10.2008г.
Дата: 02.02.2010 (315,15KB)


doc Приложение 6 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 02.02.2010 (389,00KB)


doc Приложение 7 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”
Дата: 02.02.2010 (203,00KB)


xls Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ
Дата: 02.02.2010 (71,50KB)


xls Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист
Дата: 02.02.2010 (347,50KB)


doc Приложение 10 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния
Дата: 02.02.2010 (116,50KB)


zip Приложение 11 – Лекарствен списък на НЗОК - в сила от 01 февруари 2008 г.
Дата: 02.02.2010 (122,13KB)


zip Приложение 12 - “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ”
Дата: 02.02.2010 (50,61KB)


zip Приложение 13 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (198,34KB)


xls Приложение 15 – Списък с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на НЗОК - в сила от 01 февруари 2008 г.
Дата: 02.02.2010 (61,50KB)


zip Приложение 16 – Регулативни стандарти
Дата: 02.02.2010 (23,03KB)


zip Приложение 17 – Клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (12 894,97KB)


doc Приложение 21 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ
Дата: 02.02.2010 (119,00KB)


doc Приложение 21 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ - допълнение, свързано с Решение № РД-УС-04-130 от 15.09.2008 г. - в сила от 01.10.2008г.
Дата: 02.02.2010 (115,50KB)


zip Приложение 22 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
Дата: 02.02.2010 (73,02KB)


doc Приложение 25 – Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави
Дата: 02.02.2010 (145,00KB)

doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 02.02.2010 (24,50KB)


doc Приложение 3 – Специфични индикатори за качество
Дата: 02.02.2010 (40,00KB)


zip Приложение 4 – Първични медицински документи
Дата: 02.02.2010 (265,09KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 02.02.2010 (245,71KB)


zip Приложение 5 – Нови финансови документи за изпълнителите на дентална помощ - Решение РД – УС – 04-98/28.09.2007г на УС на НЗОК - за отчитане на дейността за октомври и ноември 2007г.
Дата: 02.02.2010 (59,75KB)


zip Приложение 5 – Нови финансови документи за изпълнителите на дентална помощ - Решение РД-УС-04-116 от 16.11.2007 на УС на НЗОК - за отчитане на дейността за декември 2007г.
Дата: 02.02.2010 (53,92KB)


doc Приложение 6 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 02.02.2010 (375,50KB)


doc Приложение 7 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”
Дата: 02.02.2010 (199,00KB)


xls Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ
Дата: 02.02.2010 (60,50KB)


xls Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист
Дата: 02.02.2010 (347,00KB)


zip Приложение 12 - “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ”
Дата: 02.02.2010 (47,98KB)


zip Приложение 13 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (175,02KB)


doc Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (172,00KB)


zip Приложение 15 – Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях(Месечни суми, заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП)
Дата: 02.02.2010 (70,02KB)


zip Приложение 17 – Клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (12 349,64KB)


doc Приложение 18 – “Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки"
Дата: 02.02.2010 (63,50KB)


doc Приложение 19 – Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение No.4 към член единствен на наредба No. 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Дата: 02.02.2010 (205,50KB)


doc Приложение 20 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ
Дата: 02.02.2010 (73,00KB)


doc Приложение 21 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ
Дата: 02.02.2010 (107,00KB)


zip Приложение 22 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
Дата: 02.02.2010 (70,94KB)


doc Приложение 24 – Различни диагностични процедури
Дата: 02.02.2010 (595,50KB)

zip Национален рамков договор 2006
Дата: 02.02.2010 (133,91KB)


doc Решение № 12098 от 04.12.2006 г. по адм. д. № 3696/2006 г.
Дата: 02.02.2010 (49,00KB)


doc Съвместно указание - крд -16-02/ 12.09. 2006 г. относно: въвеждането на изискване за допълнително изследване при назначаване на лечение с лекарствения продукт линдрон
Дата: 02.02.2010 (68,00KB)


doc Съвместни указания по приложение на НРД 2006 на НЗОК и БЛС - 27.02.2006
Дата: 02.02.2010 (34,50KB)


zip Съвместно указание между НЗОК и БЛС относно прилагане на НРД 2006 - 31.01.2006
Дата: 02.02.2010 (390,28KB)


zip Заявления за сключване на договори по НРД 2006
Дата: 02.02.2010 (36,92KB)


zip Типови договори – НРД 2006
Дата: 02.02.2010 (372,96KB)


doc Информация относно Национален рамков договор 2006, попълване на документи и договаряне
Дата: 02.02.2010 (124,00KB)


doc Методични указания за попълване на първични документи от стоматолози след влизане в сила на НРД 2006
Дата: 02.02.2010 (64,00KB)


zip Инструкция за попълване на необходимите документи към клинични пътеки, съгласно Национален рамков договор 2006 и образци на документи към клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (42,55KB)


doc Допълнение и изменение на Инструкция за попълване на необходимите документи към клинични пътеки
Дата: 02.02.2010 (111,00KB)


doc Инструкция за условията, редът и начинът за организация и отчитане на дейностите по чл. 194 ал. 1 т. 2 от НРД 2006, съгласно Национален рамков договор 2006
Дата: 02.02.2010 (111,50KB)


doc Допълнение и изменение на Инструкция за условията, редът и начинът за организация и отчитане на дейностите по чл. 194 ал. 1 т. 2 от НРД 2006
Дата: 02.02.2010 (130,50KB)

doc Приложение 1 – Правна рамка
Дата: 02.02.2010 (45,50KB)


doc Приложение 2 – Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Дата: 02.02.2010 (20,50KB)


doc Приложение 3 – Специфични индикатори за качество в ПИМП, СИМП и БП
Дата: 02.02.2010 (40,00KB)


zip Приложение 4 – Първични медицински документи
Дата: 02.02.2010 (165,69KB)


zip Приложение 5 – Финансови документи
Дата: 02.02.2010 (204,37KB)


zip Приложение 6 - Дейности на ОПЛ по Имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 02.02.2010 (157,17KB)


zip Приложение 7 – Дейности на лекари специалисти по детски болести по програма “Детско здравеопазване” и лекари специалисти по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина по програма “Майчино здравеопазване”
Дата: 02.02.2010 (23,21KB)


xls Приложение 8 – Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща
Дата: 02.02.2010 (59,00KB)


zip Приложение 9 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист, които НЗОК заплаща
Дата: 02.02.2010 (73,64KB)


doc Приложение 10 – Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния
Дата: 02.02.2010 (53,00KB)


zip Приложение 11 – Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал. 2 т. 7 от ЗЗО и чл.33 т. 1 от НРД-2006, обн. ДВ, бр. 106 от 2005 г./ - в сила от 01 февруари 2006 г.
Дата: 02.02.2010 (77,04KB)


zip Приложение 12 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (36,75KB)


zip Приложение 13 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 02.02.2010 (124,37KB)


doc Приложение 14 – Списък със заболявания, освобождаващи здравноосигурените лица от потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Дата: 02.02.2010 (81,00KB)


zip Приложение 15 – Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях(Месечни суми, заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП)
Дата: 02.02.2010 (53,03KB)


doc Приложение 16 – Регулативни стандарти
Дата: 02.02.2010 (77,00KB)


doc Приложение 18 – Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ
Дата: 02.02.2010 (30,00KB)


doc Приложение 19 – Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД
Дата: 02.02.2010 (82,50KB)


doc Приложение 20 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична стоматологична помощ
Дата: 02.02.2010 (40,00KB)


doc Приложение 21 - Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности
Дата: 02.02.2010 (55,50KB)


zip Приложение 22 - Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи стоматолози
Дата: 02.02.2010 (20,19KB)