phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
doc Национален Рамков Договор 2002
doc Приложение 1 - Нормативни документи, ползвани в НРД 2002
doc Приложение 10 - Списъци на лекарства, за които НЗОК напълно или частично заплаща, заболявания за които се прилагат и указания за работа с документи за предписване на лекарства
doc Приложение 11 - Списък на заболяванията, освобождаващи здравноосигурените лица от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 2 от ЗЗО
doc Приложение 12 - Списък на заболявания, за които е необходимо продължително наблюдение на пациенти от изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)
doc Приложение 13 - Клинични насоки за диагностика и лечение на заболявания, приети с консенсус
doc Приложение 14 - Общи програми по управление на здравни приоритети
doc Приложение 15 - Специализирани програми по управление на здравни приоритети
doc Приложение 16 - Списък на населени места - център на практики с неблагоприятни условия за работа
doc Приложение 17 - Отчет “Регистрирани заболявания от общопрактикуващия лекар”
doc Приложение 18 - Изисквания на РЗОК за сключване на договор с изпълнителите на стоматологична помощ
doc Приложение 19 - Пакети, обеми и стойности на стоматологичните дейности
doc Приложение 2 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
doc Приложение 3 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Приложение 4 - Клинични пътеки

doc Приложение 5 - Пакети медико-диагностични изследвания и списък високоспециализирани медико-диагностични изследвания, за които НЗОК сключва договорa
doc Приложение 6 - Високоспециализирани дейности
doc Приложение 7 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор за специализирана медицинска помощ,свързана със специални условия - оборудване, апаратура и квалификация на изпълнителите
doc Приложение 8 - Финансови отчетни документи
doc Приложение 9 - Указания за попълване на направление за хоспитализация