phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Смолян
Дата: 21.06.2022 (112,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в РЗОК Смолян в сила от 16.12.2021 година
Дата: 23.12.2021 (40,00KB)


doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 23.12.2021 (103,00KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в РЗОК Смолян в сила от 01.04.2019 година
Дата: 10.04.2019 (39,50KB)


doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (103,50KB)


docx Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Административно и правно обслужване на дейността“ в РЗОК гр. Смолян – 21.08.2017 г.
Дата: 21.08.2017 (43,54KB)


xls График за отчитане
Дата: 27.10.2017 (152,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 08.11.2012 (963,90KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (19,80KB)