phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорните партньори БМП и Аптеки през м. ноември 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (62,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП и Аптеки през м. октомври 2022 г.
Дата: 03.10.2022 (61,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП и Аптеки през м. септември 2022 г.
Дата: 25.08.2022 (60,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП и Аптеки през м. август 2022 г.
Дата: 25.07.2022 (58,50KB)


pdf График за подписване на индивидуални договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК
Дата: 29.06.2022 (79,75KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП и Аптеки през м. юли 2022 г.
Дата: 27.06.2022 (58,50KB)


pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Пазарджик
Дата: 20.06.2022 (1 299,82KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец юни 2022 г.
Дата: 27.05.2022 (58,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец май 2022 г.
Дата: 26.04.2022 (58,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец април 2022 г.
Дата: 25.03.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец февруари 2022 г.
Дата: 25.01.2022 (57,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори изпълнители на Аптеки и БМП през месец Януари 2022 г.
Дата: 29.12.2021 (55,50KB)


pdf График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 23.12.2021 (34,53KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 21.12.2021 (232,74KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец декември 2021 г.
Дата: 25.11.2021 (62,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец ноември 2021 г.
Дата: 22.10.2021 (55,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (54,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец септември 2021 г.
Дата: 26.08.2021 (58,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки и график за отчитане на договорните партньори изпълнители на БМП за месец август 2021 г.
Дата: 26.07.2021 (63,50KB)