phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. ноември 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (25,08KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. октомври 2022 г.
Дата: 03.10.2022 (25,17KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. септември 2022 г.
Дата: 24.08.2022 (25,17KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. август 2022 г.
Дата: 25.07.2022 (25,16KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. юли 2022 г.
Дата: 27.06.2022 (25,07KB)


doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК София област
Дата: 20.06.2022 (38,00KB)


doc График за подписване на индивидуални договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонтни дейности, заплащани/доплащани от НЗОК с лицата, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ
Дата: 20.06.2022 (24,50KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м.юни 2022 г.
Дата: 26.05.2022 (25,17KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м.май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (25,11KB)


doc Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, след проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“, в РЗОК – София област-28.03.2022 г.
Дата: 28.03.2022 (149,00KB)


doc Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, след проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“, в РЗОК – София област-28.03.2022
Дата: 28.03.2022 (149,00KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м.април 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (25,18KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. март 2022 г..xlsx
Дата: 23.02.2022 (27,15KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. февруари 2022 г.
Дата: 24.01.2022 (25,35KB)


xlsx График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 11.01.2022 (14,60KB)


doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (35,00KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. януари 2022 г.
Дата: 17.12.2021 (24,81KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. декември 2021 г.
Дата: 23.11.2021 (24,86KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (24,38KB)


xlsx График за отчитане на договорни партньори БМП и график за отчитане на договорни партньори аптеки за м. октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (24,39KB)