phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за подписване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Бургас
Дата: 30.06.2022 (37,50KB)


pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Бургас
Дата: 20.06.2022 (775,49KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м.април 2022 г.
Дата: 25.03.2022 (435,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (435,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. февруари 2022 г.
Дата: 25.01.2022 (435,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. януари 2022 г.
Дата: 23.12.2021 (435,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (852,73KB)


xls График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 22.12.2021 (26,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. декември 2021 г.
Дата: 25.11.2021 (435,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (442,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. октомври 2021 г.
Дата: 28.09.2021 (443,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. септември 2021 г.
Дата: 25.08.2021 (443,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. август 2021 г.
Дата: 29.07.2021 (444,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори на аптеки за м. юли 2021 г.
Дата: 25.06.2021 (443,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори на аптеки за м. юни 2021 г.
Дата: 26.05.2021 (444,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. май 2021 г.
Дата: 26.04.2021 (443,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. април 2021 г.
Дата: 25.03.2021 (443,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. февруари 2021 г.
Дата: 25.01.2021 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. януари 2021 г.
Дата: 23.12.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. декември 2020 г.
Дата: 25.11.2020 (441,50KB)