phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf График за подписване на индивидуални договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК
Дата: 29.06.2022 (445,47KB)


doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Разград
Дата: 20.06.2022 (111,50KB)


pdf График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 23.12.2021 (675,44KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 23.12.2021 (1 309,48KB)


doc Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността „Главен експерт” в сектор „Информационно обслужване”, отдел „Договаряне, контрол на извънболнична, болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки” на Районна здравноосигурителна каса Разград – 20.09.2019 г.
Дата: 20.09.2019 (126,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 16.04.2019 (30,50KB)


doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (101,50KB)


xls График за отчитане
Дата: 17.12.2012 (80,50KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (35,50KB)