phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Сливен
Дата: 20.06.2022 (256,32KB)


pdf График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 04.01.2022 (26,81KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 23.12.2021 (466,21KB)


xlsx График за подписване на допълнитени споразумения на аптеки за месец февруари 2021 г.
Дата: 16.02.2021 (11,26KB)


xls График за отчитане на договорните партньори ПИМП, СИМП, ДП, лаборатории и аптеки
Дата: 26.10.2020 (147,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори ПИМП, СИМП, ДП, аптеки и лаборатории.
Дата: 24.06.2020 (147,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори ПИМП, СИМП, ДП, аптеки и лаборатории
Дата: 26.05.2020 (157,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори ПИМП, ДП, СИМП, аптеки и лаборатории
Дата: 25.02.2020 (157,50KB)


xls График за отчитане.
Дата: 20.12.2019 (173,00KB)


Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 11.04.2019 (14,29KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 11.04.2019 (33,50KB)


xls График за отчитане - 2019 г.
Дата: 25.06.2019 (172,00KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (36,63KB)