phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Перник
Дата: 20.06.2022 (95,50KB)


pdf График за подписване на договори аптеки.
Дата: 30.12.2021 (524,91KB)


doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (94,50KB)


bmp График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 16.04.2019 (2 125,04KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (1 373,70KB)


docx Обявление_Перник - юрисконсулт
Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки”, към отдел „Договаряне и контрол на изпълнението на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, аптеки и информационно обслужване”, с месторабота РЗОК гр. Перник. – 26.02.2016 г.
Дата: 26.02.2016 (41,64KB)


zip Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК – Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях през 2014г.
Дата: 06.11.2013 (225,88KB)


xls График за отчитане
Дата: 21.12.2012 (100,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (259,42KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (2 346,00KB)