phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx График за отчитане на аптеки за м. ноември 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (14,11KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. октомври 2022 г.
Дата: 23.09.2022 (14,11KB)


pdf Необходими документи за сключване на договор/допълнително споразумение към договор 2020 - 2022 г. с изпълнители на Специализирана извънболнична медицинска помощ
Дата: 14.09.2022 (229,26KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. септември 2022 г.
Дата: 25.08.2022 (14,10KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. август 2022 г.
Дата: 22.07.2022 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. юли 2022 г.
Дата: 27.06.2022 (14,10KB)


pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на СЗОК.
Дата: 23.06.2022 (195,10KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. юни 2022 г.
Дата: 20.05.2022 (14,12KB)


xls График за подписване на Допълнителни споразумения – Дентална помощ 2022 г.
Дата: 19.05.2022 (268,50KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (14,10KB)


doc Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правно и административно осигуряване на дейността“, дирекция „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса – София столична (СЗОК)-11.04.2022 г.
Дата: 11.04.2022 (555,50KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. април 2022 г.
Дата: 29.03.2022 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. февруари 2022 г.
Дата: 24.01.2022 (14,09KB)


Заповед на директора на СЗОК относно прекратяване на тръжна процедура за монтиране на два броя самоподаващи /вендинг/ автомати.
Дата: 19.01.2022 (36,18KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 30.12.2021 (53,40KB)


docx График за подписване на договори
Дата: 30.12.2021 (16,80KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. януари 2022 г.
Дата: 21.12.2021 (14,09KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. декември 2021 г.
Дата: 24.11.2021 (14,18KB)


xlsx График за отчитане на аптеки за м. ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (14,19KB)