phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Стара Загора
Дата: 20.06.2022 (127,76KB)


xlsx График за сключване на договори с търговци за ПСПСМИ
Дата: 21.06.2022 (10,89KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (911,64KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 22.12.2021 (179,00KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (1 065,67KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (47,00KB)


rtf ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС за длъжността „Експерт” в отдел „Финансово, административно и правно обслужване на дейността” сектор „Счетоводство, човешки ресурси и административно-стопанска дейност “ в Районна здравноосигурителна каса Стара Загора
Дата: 22.12.2017 (377,33KB)


doc Протокол за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финансово, административно и правно обслужване на дейността“ сектор „Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ“ в Районна здравноосигурителна каса Стара Загора – 01.09.2017 г.
Дата: 01.09.2017 (185,50KB)