phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец октомври 2022 г.
Дата: 25.10.2022 (19,14KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец септември 2022 г.
Дата: 23.09.2022 (19,10KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец август 2022 г.
Дата: 24.08.2022 (19,13KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец юли 2022 г.
Дата: 22.07.2022 (19,10KB)


docx График за подписване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Ямбол
Дата: 29.06.2022 (13,61KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец юни 2022 г.
Дата: 23.06.2022 (19,26KB)


docx Покана за участие в договарянето към лицата вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК Ямбол
Дата: 20.06.2022 (46,22KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец май 2022 г..
Дата: 26.05.2022 (19,02KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец април 2022 г.
Дата: 26.04.2022 (18,99KB)


doc Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати до интервю, след проведен тест в конкурс за началник на отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността” в Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол, 30.03.2022 г.
Дата: 30.03.2022 (153,50KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец март 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (18,95KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец февруари 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (18,98KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец януари 2022 г.
Дата: 24.01.2022 (17,61KB)


docx Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 22.12.2021 (45,99KB)


xls График за подписване на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
Дата: 22.12.2021 (39,50KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец декември 2021 г.
Дата: 21.12.2021 (17,49KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец ноември 2021 г.
Дата: 22.11.2021 (18,70KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец октомври 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (18,14KB)


docx График за приемане на отчетни документи за дейност месец септември 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (18,11KB)


doc Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати по документи кандидати и система за оценка в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" в Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол - 03.09.2021 г.
Дата: 03.09.2021 (528,00KB)