phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Пловдив“