phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 678  легла за активно лечение към 23. октомври 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  23 588; незаетите легла за активно лечение са 25 090.


Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод днешния ни празник – Денят на българския лекар. Да бъдеш лекар трябва да се учиш цял живот и за това не стигат само ентусиазмът да се докажеш, но и натрупаните с годините професионализъм и опит. Да си лекар трябва преди всичко да обичаш и да уважаваш хората, за да им вдъхнеш кураж да приемат и да понесат болката, както и сили и вяра да ги убедиш, че ще я преодолеят. И когато видиш в очите им радостта, че си им помогнал и чуеш простичкото „Благодаря ти, докторе!“, разбираш, че има смисъл да продължиш да лекуваш, въпреки оправданото понякога съмнение: „Има ли смисъл да продължавам?“


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676 легла за активно лечение към 09. октомври 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 254; незаетите легла за активно лечение са 26 422.


Във връзка с поетия ангажимент към медиите за прозрачност относно дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), председателят на Надзорния съвет на институцията (НС на НЗОК), д-р Александър Златанов, и управителят й, проф. д-р Петко Салчев, ще се срещнат с журналисти след извънредното заседание на НС на НЗОК. То ще се проведе на 10. октомври, 2022 г., от 10,30 часа в сградата на ЦУ на НЗОК на ул. Кричим“ №1.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676 легла за активно лечение към 02. октомври 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 911; незаетите легла за активно лечение са 27 765.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676 легла за активно лечение към 25 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 403; незаетите легла за активно лечение са 28 273.


На 21.09.2022 г. в Белград, Република Сърбия, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Петко Салчев, взе участие в кръгла маса на тема „Сравнение между задължителното и доброволното здравно осигуряване”. Форумът бе организиран от Югоизточната европейска здравна мрежа. Проф. Д-р Салчев представи българския опит в областта на акредитацията на лечебните заведения от 2000 до 2022 година, както и съпоставката между акредитацията и лицензирането.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 18 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  21 615; незаетите легла за активно лечение са 27 061.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 11 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  20 087; незаетите легла за активно лечение са 28 589.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 676  легла за активно лечение към 04 септември 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети  19 197; незаетите легла за активно лечение са 29 479.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 962  легла за активно лечение към 21 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 397; незаетите легла за активно лечение са 28 565.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински издели, храни и помощни средства“, подлинк „Лекарства“, „Софтуер аптеки“ е публикуван нов актуализационен файл „Връзка лекарство-МКБ-възраст“ – Drugs-MKB-age, в сила от 25.08.2022 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 49 006 легла за активно лечение към 21 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 031; незаетите легла за активно лечение са 28 974.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински изделия и храни“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“, е публикувана Покана към производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, за участие в процедурата по определяне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клиничните пътеки.