phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Нормативна уредба

pdf Вътрешни правила за изпълнение на НОРИДУКИ РД-16-8-01.02.2022 г.
Вътрешни правила за изпълнение на НОРИДУКИ РД-16-8-01.02.2022 г.
Дата: 04.02.2022 (4 905,08KB)


pdf Примерен образец на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси
Примерен образец на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси
Дата: 02.02.2022 (217,40KB)


pdf Резюме на годишен отчет на Инспекторат на Национална здравноосигурителна каса за 2018 г.
Дата: 30.09.2019 (308,16KB)


pdf Вътрешни правила за дейността на Инспекторат на Националната здравноосигурителна каса РД-16-56/23.08.2019 г.
Дата: 30.09.2019 (12 493,16KB)


pdf Вътрешни правила за изпълнение на НОРИПДУКИ в НЗОК РД-16-55/23.08.2019 г.
Дата: 30.09.2019 (15 301,62KB)


pdf Резюме на годишен отчет на Инспекторат на Национална здравноосигурителна каса за 2019 г.
Резюме на годишен отчет на Инспекторат на Национална здравноосигурителна каса за 2019 г.
Дата: 30.03.2020 (1 243,46KB)


pdf Резюме на годишен отчет на Инспекторат на Национална здравноосигурителна каса за 2020 г.
Резюме на годишен отчет на Инспекторат на Национална здравноосигурителна каса за 2020 г.
Дата: 23.11.2021 (847,73KB)