phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при бъбречно трансплантирани пациенти в извънболничната помощІ
Дата: 30.11.2011 (120,80KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при сърдечно трансплантирани пациенти в извънболничната помощ_
В сила до 30.11.2011
Дата: 30.11.2011 (416,69KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при чернодробно трансплантирани пациенти в извънболничната помощ_
В сила до 30.11.2011
Дата: 30.11.2011 (397,45KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта, в извънболничната помощ
В сила до 14.12.2011
Дата: 14.12.2011 (425,67KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период в извънболничната помощ
В сила до 30.11.2011
Дата: 15.12.2011 (957,97KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с eпилепсия в извънболничната помощ
В сила до 14.12.2011 г.
Дата: 02.12.2011 (455,95KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен, ревматоиден, псориатичен, ювенилен артрити и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ
В сила до 31.10.2011 г.
Дата: 31.10.2011 (430,70KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период”
В сила до 31.10.2011 г.
Дата: 31.10.2011 (383,76KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на болни с хроничен вирусен C хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ
В сила до 14.10.2011
Дата: 14.10.2011 (431,66KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период”-
В сила до 31.08.2011
Дата: 01.09.2011 (383,54KB)


doc Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период с нискобелтъчна диета и кетоаналози на есенциални аминокиселини
В сила до 31.07.2011
Дата: 29.07.2011 (474,00KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при чернодробно трансплантирани пациенти в извънболничната помощ
В сила до 30.06.2011
Дата: 01.07.2011 (392,61KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при сърдечно трансплантирани пациенти в извънболничната помощ
В сила до 30.06.2011
Дата: 01.07.2011 (411,67KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при бъбречно трансплантирани пациенти в извънболничната помощ
В сила до 30.06.2011
Дата: 01.07.2011 (393,18KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с eпилепсия в извънболничната помощ - в сила до 30.06.2011
Дата: 17.06.2011 (446,07KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерални и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ - в сила до 30.04.2011
Дата: 02.05.2011 (386,74KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерални и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ
В сила от 01.03.2011 до 31.03.2011
Дата: 08.04.2011 (453,31KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерални и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ
В сила от 01.03.2011 до 31.03.2011
Дата: 08.04.2011 (379,51KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувания на простатна жлеза в извънболничната помощ
В сила от 01.03.2011 до 31.03.2011
Дата: 08.04.2011 (335,55KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на ендометриум в извънболничната помощ
В сила от 01.03.2011 до 31.03.2011
Дата: 08.04.2011 (344,03KB)