phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Закони

docx КОДЕКС НА ТРУДА изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (286,40KB)


docx ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Обн. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (360,38KB)


docx ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Обн. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (306,25KB)


docx ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 г. обн. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (34,80KB)


docx ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО Обн. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (243,65KB)


docx Граждански процесуален кодекс Обн. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.
Дата: 08.08.2022 (326,07KB)


docx ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.),доп. ДВ. бр.53 от 8 юли 2022г.
Дата: 21.07.2022 (78,39KB)


docx ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 Г.,изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022г.
Дата: 05.07.2022 (33,54KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5 ОТ 10 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г., Обн. ДВ. бр.37 от 17 май 2022г,
Дата: 17.05.2022 (1 051,47KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.,Обн. ДВ. бр.37 от 17 май 2022г.
Дата: 17.05.2022 (418,89KB)


docx ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 април 2022г.
Дата: 27.04.2022 (233,44KB)


docx ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 април 2022г.
Дата: 27.04.2022 (184,17KB)


docx ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 Г. (В сила от 01.01.2022 г. Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.)
Дата: 07.03.2022 (31,64KB)


rtf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (изм., бр. 8 от 28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.)
Дата: 28.01.2022 (7 676,80KB)


pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.)
Дата: 16.09.2021 (48,72KB)