phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Търговци на дребно с лекарства - аптеки до 2021 г.

doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение 1 на ПЛС, считано от 01.07.2022г.
Дата: 29.06.2022 (155,50KB)


doc УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн. ДВ 109/21.12.2021)
Дата: 21.12.2021 (511,00KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение №1 на ПЛС, считано от 01.01.2022 г. - Актуализация от 16.02.2022 г.
Дата: 18.02.2022 (154,00KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение №1 на ПЛС, считано от 01.01.2022 г.
Дата: 14.01.2022 (155,00KB)


docx Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24 от 2021 г.; изм., бр.62 от 2021 г.)
Дата: 05.11.2021 (25,53KB)


pdf ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА С COVID 19 ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПОРАДИ ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ОСТРО ИНФЕКЦИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Дата: 17.09.2021 (2 578,46KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение №1 на ПЛС
Дата: 27.08.2021 (184,00KB)


docx Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24 от 2021 г.)
Дата: 28.07.2021 (26,99KB)


doc Заявление за сключване на Допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: 28.07.2021 (80,50KB)


pdf Указания за работа с Електронна рецептурна книжка (ЕРК)
Дата: 30.06.2021 (639,74KB)


pdf Инструкция по отпускане и изпълнение на електронно предписание на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Дата: 27.05.2021 (522,38KB)


doc Заявление за сключване на Допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 31.03.2021 (81,00KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение №1 на ПЛС – актуализация от 01.04.2021г.
Дата: 31.03.2021 (182,00KB)


doc Условия и ред за изменение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (oбн., ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр.31 от 01.04.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр.11 от 09.02.2021 г., попр. ДВ, бр.17 от 26.02.2021 г., изм. ДВ, бр.24 от 23.02.2021 г.)
Дата: 24.03.2021 (52,00KB)


pdf Инструкция по отпускане на лекарствени продукти и изпълнение на електронно предписание
Дата: 10.02.2021 (456,67KB)


doc Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 28 от 2019 г.)
Дата: 10.02.2021 (61,00KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение №1 на ПЛС
Дата: 18.01.2021 (173,00KB)


doc Съобщение до търговците на дребно за отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Прил. №1 на ПЛС
Дата: 13.05.2020 (167,50KB)


doc Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК с приложението към него (допълнително споразумение към Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК). ДВ, бр. 31 от 01.04.2020г.
Дата: 06.04.2020 (92,00KB)


doc Указание по прилагане и тълкувание на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК - РД-16-29/30.03.2020 .
Дата: 31.03.2020 (194,00KB)