phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания

xlsx Уточнение към списък-спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение № РД-НС-04-135/16.11.2021 г, в сила от 01.07.2022 г., публикуван на 30.09.2022 г.
Дата: 30.09.2022 (20,97KB)


xlsx Актуализиран списък на сключени договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности за 28-те РЗОК, публикуван на 26.08.2022 г.
Дата: 26.08.2022 (198,28KB)


xlsx Сключени договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности разпределени по РЗОК
Дата: 14.07.2022 (74,76KB)


xlsx Уточнение към списък-спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение № РД-НС-04-135/16.11.2021 г, в сила от 01.07.2022 г.
Дата: 30.06.2022 (15,85KB)


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСПСМИ СЕМИНАР РЗОК
Дата: 21.06.2022 (154,85KB)


zip Документи за сключване на договори
Дата: 20.06.2022 (152,64KB)


xls Списък-спецификация с групирани и определени конкретни ПСПСМИ за хора с увреждания
Дата: 31.05.2022 (2 182,50KB)


xlsx Списък-спецификация на ремонтни дейности за ПСПСМИ за хора с увреждания
Дата: 31.05.2022 (31,85KB)


xlsx Най-ниски предложени цени на ремонтни дейности
Дата: 12.05.2022 (17,36KB)


xls Най-ниски предложени цени на ПСПСМИ
Дата: 12.05.2022 (197,00KB)


xlsx Списък с допуснати и класирани участници в следващ етап от процедурата по договаряне на стойността на ПСПСМИ и ремонтни дейности
Дата: 26.04.2022 (19,33KB)


pdf Указание за попълване на приложение № 9 Двустранен протокол
Дата: 21.04.2022 (63,96KB)


pdf Покана от дата 22.02.2022 г.
Дата: 22.02.2022 (1 914,52KB)


pdf Спецификация с определени и групирани ПСПСМИ
Дата: 22.02.2022 (349,36KB)


pdf Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка
Дата: 22.02.2022 (179,61KB)


xlsx Заявление - приложение № 2
Дата: 22.02.2022 (14,80KB)


doc Декларация количества - приложение № 3
Дата: 22.02.2022 (41,50KB)


xls Ценово предложение - приложение № 4
Дата: 22.02.2022 (49,00KB)


xls Справка производител - приложение № 5
Дата: 22.02.2022 (40,00KB)


doc Декларация по чл. 57, ал. 3, т. 5 от Наредба № 7/31.03.2021 г. - приложение № 6
Дата: 22.02.2022 (41,00KB)