phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Справки за брой болни и реимбурсна сума до 2021 г.

xls Справка за брутните разходи на НЗОК за четвърто тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 25.02.2022 (508,50KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за трето тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования
Дата: 17.11.2021 (498,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за второ тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования.
Дата: 19.08.2021 (492,00KB)


xls Справка за брутните разходи на НЗОК за първо тримесечие на 2021г. за отпуснати/ приложени и отчетени количества лекарствени продукти от всяка основна група, по INN и търговски наименования.
Дата: 21.06.2021 (499,50KB)