phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Лекарствени продукти

xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 февруари 2019 година
Дата: 15.02.2019 (2 125,50KB)


xls Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 февруари 2019г.
Дата: 15.02.2019 (323,00KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 август 2018 година
Материалът се публикува на 27.07.2018 г. в 14.30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.07.2018г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/
Дата: 27.07.2018 (2 031,50KB)


xls Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 август 2018г.
Материалът се публикува на 27.07.2018 г. в 14.30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.07.2018 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/.
Дата: 27.07.2018 (312,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 декември 2016 г.
Материалът се публикува на 13.12.2016 г. в 11.40 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.12.2016 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/
Дата: 13.12.2016 (1 817,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 декември 2016 г.
Материалът се публикува на 25.11.2016 г. в 15.45 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.11.2016 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/.
Дата: 25.11.2016 (1 807,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 ноември 2016 г.
Материалът се публикува на 11.11.2016 г. в 14.50 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.11.2016 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/
Дата: 11.11.2016 (1 807,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 ноември 2016 г.
Материалът се публикува на 27.10.2016 г. в 09.15 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.10.2016 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/ на 02.10.2016 г. и потвърдена с писмо, изх. на НСЦРЛП № 111-10663/03.10.2016 г., наш вх. № 32-00-1535/04.10.2016 г.
Дата: 27.10.2016 (1 795,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 октомври 2016 г.
Материалът се публикува на 13.10.2016 г. в 15,40 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.10.2016 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/ на 02.10.2016 г. и потвърдена с писмо, изх. на НСЦРЛП № 111-10663/03.10.2016 г., наш вх. № 32-00-1535/04.10.2016 г.
Дата: 13.10.2016 (1 795,50KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 октомври 2016 г.
Материалът се публикува на 27.09.2016 г. в 10.30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.09.2016 г., предоставена от Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти с писмо, изх. на НСЦРЛП № 111-10110/02.09.2016 г., наш вх. № 32-00-1501/02.09.2016 г.
Дата: 27.09.2016 (1 802,00KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 септември 2016 г.
Материалът се публикува на 13.09.2016 г. в 17.00 и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.09.2016 г., предоставена от Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти с писмо, изх. на НСЦРЛП № 111-10110/02.09.2016 г., наш вх. № 32-00-1501/02.09.2016 г.
Дата: 13.09.2016 (1 802,00KB)


xls Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 септември 2016 г.
Материалът се публикува на 26.08.2016 г. в 15.45ч. и включва актуализация на Приложение 1 на ПЛС към 02.08.2016 г., предоставена от Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти с писмо, изх. на НСЦРЛП № 111-9337/05.08.2016 г., наш вх. К№ 32-00-1417/05.08.2016 г. и корекция, предоставена с писмо изх. на НСЦРЛП № 111-9483/11.08.2016 г., наш вх. К№ 32-00-1417/11.08.2016 г. и корекция за установена техническа грешка, предоставена с писмо изх. на НСЦРЛП № 111-9670/19.08.2016 г., наш вх. К№ 32-00-1417/22.08.2016 г.
Дата: 26.08.2016 (1 957,00KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 август 2016 г.
Материалът се публикува на 11 август 2016 г. в 14.30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 август 2016г., предоставена от Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти с писмо изх. на НСЦРЛП № 111-9337/ 05.08.2016г., наш вх. К№ 32-00-1417/05.08.2016г. и корекция, предоставена с писмо изх. на НСЦРЛП № 111-9483/11.08.2016г., наш вх. К№ 32-00-1417/11.08.2016г.
Дата: 11.08.2016 (1 957,00KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 август 2016 г.
Материалът се публикува на 28 юли 2016 г. в 13.50 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 юли 2016г., предоставена от Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти с писмо изх. на НСЦРЛП № 111-8907/22.07.2016г., наш вх. К№ 32-00-1417/22.07.2016г.
Дата: 28.07.2016 (1 928,50KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 юни 2016 г.
Материалът се публикува на 26 май 2016 г. в 17.30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 май 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 26.05.2016 (2 059,50KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 май 2016 г.
Материалът се публикува на 13 май 2016 г. в 10.00 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 май 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 13.05.2016 (2 041,50KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 май 2016 г.
Материалът се публикува на 26 април 2016 г. в 10,15 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 април 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 26.04.2016 (1 840,00KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 април 2016 г.
Материалът се публикува на 13 април 2016 г. в 15,25 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 април 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 13.04.2016 (1 840,50KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 април 2016 г.
Материалът се публикува на 28 март 2016 г. в 11,15 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 март 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 28.03.2016 (1 884,00KB)


xls Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 март 2016 г.
Материалът се публикува на 12 март 2016 г. в 9.40 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 март 2016г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Дата: 12.03.2016 (1 884,00KB)